Articles
Social & Community News
20 November 2020

Rustenburg – Met soveel veranderinge en omwentelinge in 2020, is dit lekker om uit te sien na iets bekend.

Die jaarlikse Platinum Mark gaan vanjaar plaasvind vanaf 19 tot 28 November 2020 by die Gereformeerde Kerk Rustenburg-Wes op die hoek van Klopper-en Zandstraat.

Die markorganiseerders sê dat vanjaar se marktema vriendelikheid as vrug van die Gees is. “Hierdie jaar se mark gaan ‘n hoogtepunt op die kalender wees, nie net vir die hoë gehalte produkte wat uitgestal gaan word nie, maar ook om ‘n positiewe atmosfeer te bring na ‘n uitdagende jaar.”

Daar sal vanjaar heelwat nuwe produkte uitgestal word, maar markgangers kan ook uitsien na bekende uitstallers se handgemaakte items, heerlike eetgoed, juwele, geskenke, boeke en baie meer! Daar sal 160 onderdakstalletjies wees. Heerlike eetgoed sal by die kiosk te koop aangebied word. Toegang is gratis en parkering veilig.

Streng gesondheidsprotokol sal gehandhaaf word en besoekers sal maskers moet dra en hul hande saniteer by die ingang.

Volg ons op Facebook of Instagram by @RtbPlatinumMark. Skakel vir Anso Green by 014 533 3439 tussen 08:00 en 14:00 vir navrae.

MARKURE IS AS VOLG

  • Weeksdae: 09:00-20:00
  • Saterdag 21 November: 09:00-18:00
  • Saterdag 28 November: 09:00-15:00
  • Sondae: gesluit

_________________________________________________________________________________

Rustenburg – With so many changes and upheavals in 2020, it's pleasant to look forward to something familiar.

The annual Platinum Market will take place this year from 19 to 28 November 2020 at the Reformed Church Rustenburg West on the corner of Klopper and Zand Streets.

The market organisers say that this year's market theme is kindness as the fruit of the Spirit. “This year's market will be a highlight on the calendar, not only for the high-quality products that will be on display, but also to bring a positive atmosphere to a challenging year.”

There will be a lot of new products for sale this year, but visitors can also look forward to well-known exhibitors’ handmade items, delicious food, jewellery, gifts, books, and much more! There will be 160 covered stalls. Delicious food will be on sale at the kiosk. Admission is free and parking is secure.

Strict health protocol will be maintained, and visitors will have to wear masks and sanitise their hands at the entrance.

Follow us on Facebook and Instagram at @RtbPlatinumMark. Call Anso Green on 014 533 3439 between 08:00 and 14:00 for inquiries.

MARKET HOURS ARE AS FOLLOWS

  • Weekdays: 09:00-20:00
  • Saturday 21 November: 09:00-18:00
  • Saturday 28 November: 09:00-15:00
  • Sundays: closed

Share this article with a friend...