Articles
Churches & NGO News
31 January 2020

Rustenburg – NG Proteapark het op Sondag 19 Januarie die gemeente se jongelinge terug verwelkom na vakansietyd. 


Die Jeugbediening, wat meer as 80 jongelinge bevat, vind plaas tydens die oggenderediens. Interaktiewe leermetodes word gebruik om tradisionele lesse te leer. Kinders word gehelp om die Kerk se visie uit te leef en lewegewende water te wees in hulle wêreld.


Van 17 tot 19 Janurie het 16 tieners gaan kamp om hulle Belydenisjaar af te skop. Belydenis-aflegging is ‘n groot en beduidende aangeleentheid by NG Proteapark, en dis belangrik om deeglik daarvoor voor te berei. Tesame met die tienerbediening, skakel hulle in by die gemeente se uitreikaksies, soos die JOLkampe en Jeugweke.


Die Tienerbediening is tydens die aanddiens op Sondaeaande – dis meer informeel om by veral tieners en jongmense aanklank te vind.

Die jongelinge by die Jeugbediening.
16 Tieners by die se Belydenis kamp.

 

Share this article with a friend...