Articles
Social & Community News
08 February 2019

Rustenburg – Hoërskool Rustenburg (RHS) is op 31 Januarie 1922 geopen en is geleë in die sentrale sakegebied op ‘n 13ha stuk grond.

Daar kom ‘n groot verskeidenheid van inheemse natuurlike bome, aangeplante inheemse en uitheemse bome op die skoolgronde voor.   


Die inheemse wildevyeboom is die sentrale tema van die skoolwapen. Net soos die wildevyeboom ‘n ikoon van die savanna- of bosveldboom is, met sy wortels diep in die Suid-Afrikaanse grond geanker, só is die skool se tradisie, prestasies, verlede, hede en toekoms geanker in die gemeenskap van Rustenburg.


Die skool het, deur die jare, ‘n reputasie en ryk geskiedenis opgebou en ’n bydrae gelewer om ‘n inheemse flora diversiteit op skoolgronde te kweek en te bewaar vir opvoedkundige doeleindes, estetiese aansien en inspirasie.

Die gedagte aan ‘n Arboretum afgelei van Latyn arbor wat boom en etum wat verwys na ‘n groep plante , dus ‘n boompark is gedryf deur die behoefte om die mens se natuurlike ervarings in ‘n al groter digitale wêreld te stimuleer met positiewe ervarings.


Naas Grové, in samewerking met die Dendrologiese Vereniging van Suid-Afrika, het ‘n voorlegging aan die skool se beheerliggaam gemaak vir die ontwikkeling van ‘n Arboretum by RHS. Hierdie voorstel is in 2018 goedgekeur en daarna is die proses begin om die arboretum te laat akkrediteer.


Op 7 Januarie vanjaar, is arboretum akkreditasie vlak I status aan RHS toegestaan deur ArbNet. ArbNet is ‘n internasionale netwerk vir boomgerigte mense en fasiliteer ‘n arboretum-akkreditasie program wat erkende bedryfstandaarde vestig ten einde die arboretumgemeenskap regoor die wêreld te verenig. Daar bestaan geen ander internasionale akkreditasie program wat spesifiek op arboreta gerig is nie. RHS is die eerste en enigste arboretum wat tot op hede hierdie erkenning in suidelike Afrika geniet.


Die doel van die arboretum is om die diversiteit van die Suid-Afrikaanse flora en die skool se unieke stedelike ligging aangrensend aan die Magaliesberg-biosfeer reservaat te erken en sodoende die natuurlike ervaring vir die hele gemeenskap positief te stimuleer, deur die daarstelling en ontwikkeling van die onder andere die volgende:  


Ontwikkeling van ‘n reeks nistuine wat tipiese plantversamelings binne hul natuurlike habitats en plantgemeenskappe uitbeeld.
‘n Rustie Waardetuin waarin die skool se waardes uitgebeeld en vergestalt word.


Ontwikkeling van verskeie kleiner uitstal- en/of vertoontuine waar die blare, blomme, bas, tekstuur, seisoenale veranderinge en verskillende kenmerke tussen spesies uitgebeeld word. So ‘n uitstal- of vertoontuin sal plante volgens familie of genus eerder as plantgemeenskappe kan vertoon.


Ontwikkeling van verskeie inheemse bosveldtuine wat niks anders is as die nabootsing van die natuur nie. Dit kan geskep word in enige tuin, ongeag die grootte. Só ‘n inheemse bosveldtuin kan byvoorbeeld bestaan uit ‘n kombinasie van vinnige én stadiggroeiende bome en struike wat naby mekaar geplant word ten einde die natuurlike habitat van plante te simuleer.


Ontwikkeling van ‘n Rustie-Leefstyl Program vir skoliere, onderwysers en die Rustenburg gemeenskap, wat die boomspesies in die Arboretum omsluit.


Ontwikkel ‘n basiese kwekery vir die kweek van bome en struike van saad en steggies.
Hervestiging van bedreigde plantspesies in die natuur.

Voorbeeld van benoeming van bome op die RHS-skoolgronde. 
Ficus Lutea – Reuseblaasvy.

 

Share this article with a friend...